ระยอง-สถาบัน RILA เปิดอบรมพัฒนาผู้นำกลยุทธ์ธุรกิจเติบโตสู่สากลในเขตพัฒนาพิเศษ EEC ให้กับผู้ประกอบการระยอง

ระยอง-สถาบัน RILA เปิดอบรมพัฒนาผู้นำกลยุทธ์ธุรกิจเติบโตสู่สากลในเขตพัฒนาพิเศษ EEC ให้กับผู้ประกอบการระยอง

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 ก.พ.2565 ที่โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้นำกลยุทธ์ธุรกิจเติบโตสู่สากลในเขตพัฒนาพิเศษ EEC ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง Rayong Inclusive Learning Academy หรือสถาบัน RILA ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดระยอง มีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ร่วมเป็นเกียรติฯ มีผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการในระยอง จำนวน 50 คน จากกลุ่มสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สภาเกษตรกรจังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง และผู้สนใจทั่วไปเข้าอบรม ในงานมีการบรรยาย

และการให้ข้อมูลการลงทุน การวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประกอบการจริงในพื้นที่ การศึกษาดูงาน เขตนวัตกรรมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EECi และเมืองการบิน อู่ตะเภา กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ และผู้นำทางกลยุทธ์ธุรกิจ โดยมีวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมสร้างประสบการณ์ผู้นำกลยุทธ์ธุรกิจในครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร.คณิต แสงสุวรรณ และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง รวมทั้งหมด 17 คน ทั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการได้นำความร้ไปเตรียมกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจของตนเองให้เติบโต ควบคู่ไปกับการพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของการร่วมกันสร้างเมืองระยอง ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป


วฐิต กลางนอก,กนก มนต์อ่อน ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts