สมุทรสงคราม – ภูเขา…ลูกเดียวในสมุทรสงครามแห่งท่องเที่ยว

สมุทรสงคราม – ภูเขา…ลูกเดียวในสมุทรสงครามแห่งท่องเที่ยว

 

จังหวัดสมุทรสงครามถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ ติดชายทะเล มีสามน้ำ น้ำจืด น้ำเค็ม น้ำกร่อย และมี สามนา นาข้าว 2000 กว่าไร่ นากุ้ง นาเกลือ ค้อนข้างจะอุดมสมบรูณ์ มีสิ่งที่หนึ่งที่มหัศจรรย์ อยู่ในพื้นที่น้ำเค็ม สุดเขต สมุทรสงคราม มีเนินภูเขา หรือภูเขา และมีวัดอยู่บนเขา วัดยี่สาร เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สร้างมาเมื่อสมัยปลาย กรุงศรีอยุธยาอายุ จนถึงปัจจุบัน 319 ปีพอดี เคยเป็นชุมชนเก่าแก่ มีการติดต่อค้าขาย มาในอดีต พบว่ามีเครื่องถ้วยญี่ปุ่น จีน เวียดนาม ที่ขุดพบจำนวนมาก วัดดังกล่าวเดิม มีหลวงพ่อร้าย เป็นคนในพื้นที่ตำบลยี่สาร และได้บวชที่วัดยี่สารจนได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส

ต่อมามี พระมหานิรุต ญาณวุฑฺโฒ เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา วัดยี่สารแห่งนี้ เมื่อมีใครที่ผ่านไปเที่ยวและมาที่ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัดเก่าแก่สถานที่หนึ่งที่อยากแนะนำให้ไปเที่ยวชมกัน เป็นวัดที่ปกคลุมด้วยแมกไม้มึดครึ้ม สร้างบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย แต่ก็ดูลึกลับน่าค้นหา วัดยี่สารเป็นที่เคารพของชาวบ้านตำบลยี่สาร มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านทั่วไป เมื่อเดินไปทางขึ้นเขาพบบันไดปูนขาว ท่ามกลางแมกไม้ร่มรื่น ทอดยาวไปสู่พระอุโบสถบนเขา เมื่อมองขึ้นไปจากด้านล่างจะเห็นหลังคาพระอุโบสถสีแดงอยู่รำไร เดินขึ้นเชิงเขาไปสักหน่อย มี ถ้ำพระนอนอันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ที่พระบาทมีเพียง 9 นิ้ว ว่ากันว่านิ้วที่ 10 อยู่ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี

burst

เพราะที่นั่นมีพระพุทธรูปที่มีพระบาท 11 นิ้ว บนเนินเขาจะมีอุโบสถที่สร้างเมื่อสมัยศรีอยุธยาตอนปลาย มีพระประธาน งดงามงามมากประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2545 พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมชาวชุมชนวัดยี่สาร ห่างออกไปบนเนินเขาจะพบหอสวดมนต์และลานทำบุญ ในอดีต มีประวัติเล่าว่าเคยมีประเพณีตักบาตรน้ำผึ่งที่ลานแห่งนี้ ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว ไหว้พระอย่างต่อเนื่อง และที่ พลาดไม่ได้

ร้านอาหารรสเด็ด ที่ร้าน คุณ จ๋า มีรสชาติอร่อย สดจากทะเล ทุกวัน จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง เป็นร้านอาหารที่เก่าแก่นักท่องเที่ยวยอมรับถึงรสชาติมาจนทุกวันนี้

 

กวีชัย/สมุทรสงคราม

Related posts