ปทุมธานี – พุทธศาสนิกชนพาครอบครัวร่วมทำบุญเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่อายุ ๓๕๒ ปี พร้อมร่วมจุดประทีปรอบอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

ปทุมธานี – พุทธศาสนิกชนพาครอบครัวร่วมทำบุญเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่อายุ ๓๕๒ ปี พร้อมร่วมจุดประทีปรอบอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา
**************************

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศจากวัดสิงห์
มีนานพัฒนา กันอำพล ประธานบริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พันตำรวจเอกสมเกียรติ สีมาคุปต์ ผู้กำกับการ ฯและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมเวียนเทียน ก่อนเข้างานได้มีเจ้าหน้าที่จัดระเบียบตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ประชาชนที่มาร่วมงาน เวียนเทียนและจุดประทีปอย่างเคร่งครัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถเก่าแก่วัดสิงห์สามโคกนั้นทางวัดและประชาชนร่วมกันจุดถ้วยน้ำมันขนาดเล็กที่วางเรียงรายรอบอุโบสถ ให้เกิดแสงสว่างเป็นดวงประทีปอย่างสวยงาม ยังเป็นการบูชาแสงสว่าง เชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีแสงสว่างนำทางชีวิตให้โชติช่วงชัชวาล ดั่งแสงจากประทีป มีพระสมุห์อรรถพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ นำสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย นำประชาชนเวียนเทียนประทักษิณครบ ๓ รอบ

น้อมนำคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำมาปฏิบัติเรื่องที่ง่ายที่สุด คือ การทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว โดยเฉพาะการทำความดีที่ง่ายที่สุด คือ รักษาศีล ๕ ในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีการประชุม สังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ใน พระพุทธศาสนาที่เรียกว่า”จตุรงพระสันนิบาต” และเป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร เมืองราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายมาโนชญ์ บุญอุปถัมภ์ อายุ ๕๕ ปี ประชาชนชาวตำบลกระแชง ตำบลกระแชง อำภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ที่มาร่วมทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาวันนี้ได้มพร้อมกับครอบครัว การได้มาทำบุญในครั้งนี้รู้สึกมีความสุขกายสุขใจได้เห็นความงามของวัดสิงห์มีการจุดประทีปที่สวยงามและอยากจะให้วัดสิงห์ได้จัดประเพณีอย่างนี้สืบเนื่องต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts