จังหวัดสระแก้ว เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2565

จังหวัดสระแก้ว เปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2565
ณ บริเวณพุทธอุทยานสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2565 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  พร้อมด้วย นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และ นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ซึ่งพิธีเปิดงานดังกล่าวนี้ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนและผู้ชนะการประกวดกิจกรรมทางการเกษตรหลังจากนั้นเป็นการเปิดการแสดง ราตรีผาไทย รวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและร่วมเดินแบบราตรีผ้าไทยด้วย
*****นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ นี้ พร้อมทั้งมีมาตรการในการป้องกันจากโรคโควิด-19 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนและหารายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ และให้การสงเคราะห์ราษฎรที่ยากจน ของกาชาดจังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การออกร้านมัจฉากาชาด สักการะบูชาหลวงพ่อทอง การแสดงนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิทรรศการเสมือนจริง ศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงและจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
*****นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ขบวนแห่และการแสดงศิลปวัฒนธรรมตระการตา ปี 2565 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมชม สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 นั้น จัดขึ้นในวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563รวม 7วันพร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา อป.พร.หน่วยกู้สว่างสระแก้ว เข้าร่วนงานในครั้งนี้
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนสินค้าในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชน และหารายได้เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ และให้การสงเคราะห์ราษฎรที่ยากจน ของกาชาดจังหวัดสระแก้ว โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การออกร้านมัจฉากาชาด สักการะบูชาหลวงพ่อทอง การแสดงนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิทรรศการเสมือนจริง ศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงและจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และการแสดงดนตรี อีกมากมาย
*****นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นจำนวนมาก ไปยังพื้นที่จัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 ณ บริเวณพุทธอุทยานพุทธมณฑลจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงและจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน อื่นๆอีกมากมายอย่างสนุกสนานในครั้งนี้ สำหรับในงานประธานมอบประกาศเกียรติบัตร ผู้สนับสนุนการจัดงานและประกาศเกียรติบัตร ผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมทางการเกษตรและพิธีเปิดการเดินแสดงแบบ รคาตรีผ้าไทย รวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วดังกล่าว
***ภาพ/ข่าว ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สระแก้ว/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

 

Related posts