เชียงใหม่ –  ‘ซิลเวีย’ศิรดา โล บูลโย่ นักศึกษาแพทย์ มช. คว้ามงกุฎนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565

นางสาวศิรดา โล บูลโย่ ‘ซิลเวีย’นักศึกษาแพทย์ มช. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 พ่วงรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน พร้อมทำหน้าที่ทูตสายสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 

บรรยากาศช่วงค่ำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการประกวด นางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ปีที่ 89 ของการเฟ้นหาผู้หญิงไทยเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาสู่สากล ในรอบชิงชนะเลิศ ณ บริเวณลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกัน มาให้กำลังใจและรับชมการ ประกวดอย่างคึกคัก

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เรามีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนารวมถึงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ อันเป็นอัตลักษณ์ทรงคุณค่า มีเสน่ห์ที่โดดเด่น เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมาสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกัน เกิดการประชาสัมพันธ์กันในวงกว้าง จนติดอันดับต้นๆ ในการจัดอันดับเมือง ที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกเป็นประจำทุกๆปี

จังหวัดเชียงใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ (แลนด์มาร์คแห่งใหม่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา)ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ตามคอนเซปต์ 89 ปี นางสาวเชียงใหม่ ความงามล้านนาสู่สากลได้เป็นอย่างดี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเชียงใหม่คนที่ 89 และผู้ที่ได้รับตำแหน่งทุกๆ ตำแหน่ง

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า”การประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565″
เพื่อขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาลและนโยบายการเปิดเมืองของ จังหวัดเชียงใหม่ (CHARMING Chiang Mai) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมอย่างยิ่งในการจัดงาน “นางสาวเชียงใหม่ 2565” การประกวดในครั้งนี้เป็นปีที่ 89 ซึ่งถือว่าเป็นเวทีการประกวดที่ยาวนานที่สุดระดับต้นๆของประเทศไทย

การประกวดในครั้ง นี้ได้เปิดรับสมัครสาวงามทั่วประเทศ ได้ลงชิงชัย และแสดงศักยภาพของผู้หญิงไทยในการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยว ในช่วงเก็บตัวได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ ของผู้ประกอบการท้องถิ่น ผ่านสื่อต่างๆ ไปยังผู้ชมทั่วประเทศ สนับสนุนเชิงพาณิชย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม เมืองแห่งมรดกโลก นำไปซึ่งการกระตุ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของเชียงใหม่ต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเชียงใหม่ คนที่ 89 และผู้ได้รับตำแหน่งทุกตำแหน่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆท่านอีกครั้ง ในโอกาสต่อไป

และผู้ชนะเลิศการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 30 นางสาวศิรดา โล บูลโย่ คว้ามงกุฎเพชร พร้อมสายสะพาย ป้ายเกียรติคุณ และเงินรางวัล 100,000 บาท ไปครอง นอกจากนี้ ยังคว้ารางวัลพิเศษ รางวัลขวัญใจสื่อมวลชนไปครองอีกด้วย

สำหรับรางวัลรองอันดับ 1 นางสาวเชียงใหม่ ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 10 นางสาววิชญฎา วิชญพงษ์กุล พร้อมคว้ารางวัลขวัญใจมหาชน

รางวัลรองอันดับ 2 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 18 นางสาวสุพรรณิการ์ จำเริญชัย

รางวัลรองอันดับ 3 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 26 นางสาวปฏิมาภรณ์ ขยันชม

และรางวัลรองอันดับ 4 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 29 นางสาวปิยมน ปกปิงเมือง

ทั้งนี้ นางสาวศิรดา โล บูลโย่ นางสาวเชียงใหม่ คนที่ 89 ซึ่งหลังจากนี้จะได้ทำหน้าที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนาสู่สากล และเป็นตัวแทนด้านการประชาสัมพันธ์เมืองเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีจริยธรรมล้านนา ให้อยู่คู่แผ่นดินล้านนา เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน รวมถึงเป็นทูตสายสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

นภาพร/เชียงใหม่

Related posts