สระบุรี – มทบ.18 ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

สระบุรี – มทบ.18 ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2565 ครูประจำกลุ่ม มทบ.18 ได้นำนักศึกษา จำนวน 10 นาย เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 /2564 ร่วมกับ กศน.เมืองสระบุรี ในโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมโมลี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และเดินทางกลับถึงหน่วยครบทุกนาย # เพราะความรู้ต้องคู่คุณธรรม
****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts