กาฬสินธุ์ หนุ่มใหญ่ไอเดียเจ๋งประดิษฐ์เครื่องตัดลำต้นมันประหยัดค่าจ้างแรงงาน

หนุ่มใหญ่วัย 48 ปี ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ไอเดียเจ๋ง ประดิษฐ์เครื่องตัดลำต้นมันสำปะหลังใช้เองและบริการเกษตรกรชาวไร่มัน ฝ่าวิกฤติน้ำมันแพง ค่าแรงสูง พื้นที่ 1 ไร่ ใช้เวลา 20 นาทีแล้วเสร็จ คิดค่าบริการไร่ละ 70-100 บาท ได้รับความสนใจจองคิวแน่น

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพ ของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ช่วงฤดูแล้ง พบว่าในส่วนของเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้ลงมือเก็บเกี่ยวกันเต็มพื้นที่ โดยมีการนำเครื่องทุ่นแรง ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้พบหนุ่มใหญ่วัย 48 ปี เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง บ้านหนองกาว หมู่ 5 ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ประดิษฐ์เครื่องตัดลำมันสำปะหลังประสบผลสำเร็จ สอบถามทราบชื่อนายมนูญ ขนันแข็ง เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์


นายมนูญกล่าวว่า ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังฤดูแล้งนี้ ตนได้คิดค้นนวัตกรรมสำหรับตัดลำมันสำปะหลังขึ้นมา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และประหยัดค่าจ้างแรงงาน ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางการประหยัด ลดค่าใช้จ่าย ในช่วงวิกฤติน้ำมันแพงค่า ค่าจ้างแรงงานสูง โดยดูตัวอย่างจากติ๊กต็อก จากนั้นนำมาออกแบบ ติดตั้งกับรถไถ ลงทุนซื้ออุปกรณ์ทั้งหมด 1 หมื่นบาท ทดลองนำไปใช้ภาคสนามครั้งแรก ที่แปลงมันสำปะหลังของตนเอง ลองผิดลองถูกมาพักหนึ่ง ก็ค่อยเข้าที่เข้าทาง ประสิทธิภาพการใช้งานเกือบเต็ม 100 % ทั้งนี้ จากการใช้งาน พื้นที่ 1 ไร่ใช้เวลาตัดลำมันสำปะหลังประมาณ 20 นาทีแล้วเสร็จ


นายมนูญกล่าวอีกว่า ปัจจุบันเครื่องตัดลำต้นมันสำปะหลังที่ตนประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งในพื้นที่ถือว่าเป็นเครื่องแรกและมีเพียงเครื่องเดียว โดยเดินรถถอยหลังตัดได้ครั้งละ 3 แถว ซึ่งยังไม่สมบูรณ์แบบนัก ก็จะค่อยปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานต่อไป แต่ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นระยะทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน มีเพื่อนชาวไร่มันมาเห็นก็สนใจ บางคนถ่ายภาพ โพสต์ทางโซเชียล ทำให้รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และมาติดต่อขอใช้บริการ ซึ่งตนจะคิดค่าจ้างเพียงไร่ละ 70-100 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และระยะทางใกล้ไกล เนื่องจากต้องคำนึงถึงน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย เพราะราคาสูงลิตรละ 32 บาท ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ก็จะนำไปเครื่องตัดดังกล่าวไปปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใช้งาน และเก็บไว้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้เกษตรกรได้ศึกษาต่อไป


ขณะที่นางกองสิน ขวัญทับทิม อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 58 หมู่ 5 บ้านหนองกาว ต.นาเชือก กล่าวว่า เดิมการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง จะใช้แรงงานคนใช้มีดพร้าตัด ก่อนที่จะให้รถไถเข้าขุดหัวมันสำปะหลัง แต่ล่าช้าและต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายรายวันคนละ 300 บาท หรือหากลงมือเก็บเกี่ยวพร้อมกันหลายแปลง ทำให้ขาดแคลนแรงงาน การคิดค้นเครื่องตัดสำมันสำปะหลังของนายมนูญ จึงมีประโยชน์หลายด้าน ทั้งช่วยลดการจ้างแรงงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้ ตนได้มาจองคิวเครื่องตัดลำมันสำปะหลังของนายมนูญ เพื่อไปตัดที่แปลงมันสำปะหลังของตนด้วย

 

Related posts