ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมประชุม MTJA เพื่อพิจารณาการจัดการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมประชุม MTJA เพื่อพิจารณาการจัดการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย

 


วันเสาร์ที่ 12 ก.พ.65 พลเรือเอกสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (The Malaysia-Thailand Joint Authority : MTJA) ผ่านระบบ video conference ในฐานะกรรมการบริหาร เพื่อร่วมพิจารณาเหตุผลและแนวทางในการดำเนินงานต่อไปในการบรืหารจัดการสัญญาแบ่งปันผลผลิตสัมปทานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แปลง A-18 และแปลง B-17&C-19 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย

ซึ่งอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการผู้บริหารที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย นายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานคณะกรรมการร่วมฝ่ายไทย และ YBHG. TAN SRI DR. RAHAMAT BIVI BINTI YUSOFF อดีตผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ เป็นประธานคณะกรรมการร่วมฝ่ายมาเลเซีย ณโรงแรมสยามเคมปินสกี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts