ชลบุรี – รพ.สัตหีบ กม.10 walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 – 4 อย่างต่อเนื่อง เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้พี่น้องประชาชนพื้นที่สัตหีบแลฃะใกล้เคียง

ชลบุรี – รพ.สัตหีบ กม.10 walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 – 4 อย่างต่อเนื่อง เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้พี่น้องประชาชนพื้นที่สัตหีบแลฃะใกล้เคียง

วันนี้ 10 ก.พ.65 ที่วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รพ.สัตหีบ กม.10 จัดหน่วยแพทย์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชน โดยจะเปิดอาทิตย์นี้อีก 2 วันได้แก่ วันที่ 10 – 11 ก.พ.65 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ทั้ง 2 วัน
สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนของ รพ.สัตหีบ กม.10 นี้ได้ออกบริการให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มาบริการนอกพื้นที่บริเวณวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) วันที่ 6 – 7 ม.ค.65 วันละ 1,000 คน เดือนกุมภาพันที่ผ่านมา ออกให้บริการบริเวณวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) วันที่ 2 – 4 ก.พ.65 วันละ 1,000 คน และในครั้งนี้ วันที่ 10 – 11 ก.พ.65 สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดเข็มที่ 1 ถึงเข็มที่ 4 ที่วัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋) เช่นเดิมเพราะเป็นสถานที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นที่กว้าง จอดรถได้สะดวก โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูทัสนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ให้ใช้พื้นที่ของวัดบริการประชาชน


ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts