ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับสมาคมการประมงในพื้นที่รับผิดชอบ และองค์การสะพานปลา ส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

 


พลเรือตรี ขวัญชัย อินกว่าง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เดินทางไปส่งมอบ ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จังหวัดขอนแก่น และ นาวาเอก วีรศักดิ์ เอ็มพงษ์ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนกองทัพเรือ เดินทางไปส่งมอบ ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จังหวัดสระแก้ว กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแผนงานในโครงการน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน โดยเสด็จตามพระราชกุศล โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ในปีงบประมาณ 2565 โดยมี พลตำรวจตรี พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เป็นผู้แทนโครงการฯ รับมอบที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จังหวัดขอนแก่น และ พันตำรวจเอก อัทธชนม์ ช่วงงาม รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 พร้อมด้วย พันตำรวจเอก รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เป็นผู้แทนโครงการฯ รับมอบที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี


การส่งมอบอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ ได้มีการนำส่งอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้แก่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 64 โรงเรียน โดยครั้งต่อไปจะมีการประกอบพิธีส่งมอบ ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ นี้
กิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนนั้น เป็นโครงการที่กองทัพเรือร่วมกับสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล สมาคมการประมงต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบอ่าวไทยตอนบน และองค์การสะพานปลา ร่วมกันสรรค์สร้างคุณงามความดี เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อให้พี่น้องที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และชาวไทยภูเขา ได้มีโอกาส รับประทานอาหารทะเล ป้องกันการเกิดโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 26 ของกิจกรรมนี้


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645
#กิจกรรมน้อมเกล้าฯถวายปลากะตักแห้งฯปีที่26
#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา
ภาพ/ข่าว : กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 1

Related posts