ลำปาง-ผบ.มทบ.32 ร่วมงาน “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน”

ลำปาง-ผบ.มทบ.32 ร่วมงาน “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน”

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้เดินทางร่วมงานและร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา ตลอดจนสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศ ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 “ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การแสดงในแต่ละสถาบัน ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ควรสืบทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมิให้สูญหาย อีกทั้งให้เกิดความภาคภูมิใจ นับเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดลำปาง

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันการศึกษา และเครือข่ายทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นการร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะต่อยอดและร่วมเป็นส่วนสำคัญทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยอันเป็นการสะท้อนพลังการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

#มณฑลทหารบกที่32ร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน
#กองทัพบก #ทหารของประชาชน
ภาวินันท์​ บุตร​หล้า​ รายงาน

Related posts