ดร.พัฒน์พร โอบอ้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก นายกหญิงคนแรกของตำบล

ดร.พัฒน์พร โอบอ้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก นายกหญิงคนแรกของตำบล

 

ดร.พัฒน์พร โอบอ้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมจัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เพื่อเสริมศริมงคลต้อนรับการทำงานในปี 2565

นาย ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์
หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts