นราธิวาส-มรย.โชว์งานวิจัยภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น ภายใต้แบรนด์ “Bis Meal” ยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ณ Melayu Living ปัตตานี

นราธิวาส-มรย.โชว์งานวิจัยภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น ภายใต้แบรนด์ “Bis Meal” ยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ณ Melayu Living ปัตตานี

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โชว์งานวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่องการพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยคว้าถ้วยรางวัลระดับ Bronze Award จากการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔” (Thailand Research Expo ๒๐๒๑) และรางวัล Regional Research Expo and Inventors’ Day ๒๐๒๑ Award ระดับ Gold Award ในมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔ นิทรรศการ “เช้าชาม เย็นชาม” อาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ จัดขึ้น ณ Melayu Living ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด ตัวแทนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมต้อนรับแขกผู้เกียรติ และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ ตัวแทนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า สำหรับผลงานวิจัย เรื่องการพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการยกระดับอาหารพื้นถิ่นชายแดนใต้ที่ใกล้จะสูญหาย เพื่อสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นกับชุมชนและท้องถิ่น โดยการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งหมด ๑๕ ตำรับ อาทิ น้ำสลัดลาวา ตูปะซูตง ลาดูไดฟูกุ ทาโก้เมี่ยงปลานิล คนทีชีสเค้ก ซาบาซีเรียล โดยให้อาหารเป็นตัวแทนในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมกันนี้ยังได้นำตัวอย่าง คนทีชีสเค้ก และขนมอีกหลายชนิดมาให้ผู้ที่เข้าชมผลงานวิจัยในครั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมเปิดตัวอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ ซุ้มอาหาร ๑๕ เมนู รวมถึงชิมอาหารพื้นถิ่นชายแดนใต้ ภายใต้แบรนด์ “Bis Meal” จากเชฟในพื้นที่ ๑๐ ท่าน และกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งมอบของที่ระลึกให้แขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts