เทศบาลตำบลทับมา จับมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตรวจหาสารเสพติดพนักงานสถานประกอบการในพื้นที่ (มีคลิป)

เทศบาลตำบลทับมา จับมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตรวจหาสารเสพติดพนักงานสถานประกอบการในพื้นที่

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=LutFJa0JTAc[/embedyt]

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ก.พ.2565 ที่บริเวณหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ 3 ชุด จำนวน 85 คน ตรวจหาสารเสพติดพนักงานสถานประกอบการในพื้นที่ 14 แห่ง ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระยอง สภ.เมืองระยอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสถานประกอบการในตำบลทับมา โดยภายในงานยังได้มีการลงนาม MOU ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลทับมา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า ยาเสพติด เป็นปัญหาที่เป็นวาระสำคัญของชาติ ทุกภาคส่วน จะต้องให้ความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญหา อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีการระบาดของยาเสพติด ลงไปสู่กลุ่มเด็กนักเรียน เยาวชน ประชากรแฝง โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในเขตเทศบาลตำบลทับมาเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดโครงการฯ ออกตรวจสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลทับมาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยหลากหลายภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ลด ละ เลิก การเสพยาเสพติดให้เป็นคนดีกลับสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป.

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts