ระยอง-โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3ร่วมทำบุญเป็นเจ้ากัณฑ์เทศน์มหาชาติ(เรื่องพระเวสสันดรชาดก) ณ วัดพลาฯ

ระยอง-โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3ร่วมทำบุญเป็นเจ้ากัณฑ์เทศน์มหาชาติ(เรื่องพระเวสสันดรชาดก) ณ วัดพลาฯ

 

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ร่วมทำบุญเป็นเจ้ากัณฑ์เทศน์มหาชาติ(เรื่องพระเวสสันดรชาดก) ณ วัดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดย เจ้าอาวาสวัดพลา พระครูวิธาน สุพัฒนกิจ,ดร. และฝ่ายโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย มี นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด คุณนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด คุณปราณิสา สูงเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสัมพันธ์งาน PR CR บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) ร่วมทำบุญเป็นเจ้ากัณฑ์เทศน์มหาชาติ(เรื่องพระเวสสันดรชาดก) เป็นการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมสืบสานและส่งเสริมพระพุทธศาสนาปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล

การเทศน์มหาชาติ เทศน์มหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณ ส่วนมากจัดให้มีในวัดเป็นหน้าที่ของชาวบ้านและวัดนั้นๆ จะตกลงร่วมกันจัด ปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐิน ผ่านไปแล้วจนตลอดฤดูเหมันต์ นิยมจัดเป็นงานสองวัน คือ วันเทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์วันหนึ่ง และวันเทศน์จตุราริยสัจจกถา ท้ายเวสสันดรชาดกอีกวันหนึ่ง วันแรกเริ่มงานด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระทั้งวัด หรือเลี้ยงพระตามจำนวนที่เห็นสมควร แล้วเริ่มเทศน์เวสสันดรชาดก ตามแบบเทศน์ต่อกันไปจนสุด ๑๓ กัณฑ์ ถึงเวลากลางคืนบางแห่งจัดปีพาทย์ประโคมระหว่างกัณฑ์หนึ่ง ๆ ตลอดทั้ง ๑๓ กัณฑ์ด้วย วันรุ่งขึ้น ทำบุญเลี้ยงพระอีกแล้วมีเทศน์ จตุราริยสัจจกถาในระหว่างเพลจบแล้วเลี้ยงพระเพลเป็นอันเสร็จพิธี

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts