ฉะเชิงเทรา-ถนนดอนสีนนท์-แหลมประดู่ สารพัดปัญหาประชาชนกับภาครัฐ ซัดกันนัว (ชมคลิป)

ฉะเชิงเทรา-ถนนดอนสีนนท์-แหลมประดู่ สารพัดปัญหาประชาชนกับภาครัฐ ซัดกันนัว

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zG21J5sxFFM[/embedyt]

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14:00 น. นายมาโนช สุขโขใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสิบเอ็ดศอก ได้จัดเวทีการบูรณาการแบบมีส่วนรวมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำภาคเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี นายเอกชัย พลอยแสงสาย ปลัดอำเภอบ้านโพธิ์ นายรัชพล หัวหน้าหมวดทางหลวงสิบเอ็ดศอก พร้อมด้วยตัวแทนสำนักชลประทานที่ 9 (คลองท่าลาด)หัวหน้าโครงการงานก่อสร้างทางหลวงสาย 3304 ดอนสีนนท์-แหลมประดู่ ด้านตัวแทนประชาชนกล่าวว่า การตั้งเสาไฟฟ้าไม่ควรจะไปปักในคลองปูนทำให้มีปัญหาในการขุดลอก

ส่วนท่อประปาก็โยนไว้ในคลองกลัวว่าเวลาขุดลอกอาจจะทำให้ท่อประปาแตกเสียหายได้ ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่ 5 กล่าวว่า ไม่มีน้ำในการทำการเกษตรเนื่องจากทางชลประทานใช้ถุงบิ๊กแบ๊กขนาดใหญ่ปิดทางเดินของน้ำทำให้น้ำไม่สามารถไหลมาทางฝั่งที่ตนเองทำการเกษตร ทางหน่วยงานภาครัฐชี้แจงว่าตอนสร้างถนนทั้งระบบไฟฟ้าประชามาพร้อมกันก็เลยเกิดปัญหาในการวางท่อเพราะอยู่ในระหว่างก่อสร้างส่วนเรื่องขาดน้ำทำการเกษตรเกิดจากปัญหาว่าถ้าปล่อยน้ำออกมามากจะทำให้พื้นที่ของเกษตรกรอีกฝังเกิดน้ำท่วม โดยมีประชาชน ตำบลสิบเอ็ดศอกที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมถอดบทเรียนและแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ประมาณ 60 คน และได้ข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้


1.ให้โครงการก่อสร้างเร่งแก้ไขก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ำที่ต้นน้ำตรงบริเวณป้อมตำรวจ หัวหน้าโครงการรับดำเนินการโดยประสานสำนักชลประทานที่ 9 รับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม
2.เร่งลอกคลองเรียบถนนดอนสีนนท์แหลมประดู่(ชาวบ้านร้องขอ)หมวดทางหลวงสิบเอ็ดศอกรับประสานงานเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยภายในเดือนมีนาคม
3.เร่งปรับปรุงท่อจำนวน 6 จุดให้มีขนาดมาตราฐานโดยจะรีบติดต่อกับเจ้าของที่ดินให้แก้ไขเป็นบล็อคคอนเวิดทั้งหมด
ทั้งนี้ ประชาชนที่มาร่วมมีความพอใจในระดับนึง โดยทาง อบต.สิบเอ็ดศอกพร้อมด้วยสมาชิกและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะได้ติดตามความคืบหน้าและจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบต่อไป

Related posts