เพชรบูรณ์จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565

เพชรบูรณ์จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565

 

ที่ห้องรับรองชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมืองเป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธี


ทั้งนี้สำนักพระราชวัง ได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการมอบปฏิทินหลวงฯ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และข้าราชการในจังหวัด ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จำนวน 2 เล่ม โดยครั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงให้แก่ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์


ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” รวมมีเนื้อหาทั้งหมด 21 หัวข้อ อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น

สนง ปชส.พช/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts