เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมแก่ประชาชนในพื้นที่ (มีคลิป)

เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมแก่ประชาชนในพื้นที่

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=RYp1l93QUuc[/embedyt]

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 คน พร้อมมีการลงนาม MOU กับศูนย์ป่าไม้จังหวัดระยอง ชุมชนตำบลทับมา และวัดทับมา ในการขับเคลื่อนเพื่อให้ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดูแล เฝ้าระวัง รักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลทับมาด้วย


นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับมา ได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซึ่งเป็นการผสมผสานการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ และ


ยังเป็นการช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้น และสร้างสมดุลของระบบนิเวศ จึงได้จัดโครงการ และมีการลงนาม MOU ดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแล รักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู ให้มีความอุดมสมบูรณ์ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป.

 

Related posts