ระยอง-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามการยกระดับฝีมือ เร่งจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันออก (มีคลิป)

ระยอง-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดระยอง ติดตามการยกระดับฝีมือ เร่งจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจภาคตะวันออก

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JKVtcTV7lCs[/embedyt]

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อพบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงานจังหวัดระยอง มอบวุฒิบัตรและใบรับรองแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน รวมทั้งติดตามการดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในภาคแรงงาน การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว การแก้ไขปัญหาการเยียวยาที่ยังตกค้าง ติดตามการช่วยเหลือ SMEs ที่รัฐบาลให้เงินเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มลูกจ้างที่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต 8 และเขต 9 นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมพงษ์ โสภณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดระยอง นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ห่วงใยพี่น้องประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงได้ให้กระทรวงแรงงานร่วมกันทำงานขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงาน ปรับรูปแบบการทำงานให้สามารถเข้าถึงแรงงานได้ง่าย โดยต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ กำชับให้ส่วนราชการในสังกัดมีการใช้ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานในการกำหนดนโยบายและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระดับส่วนกลางและภูมิภาคให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน รวมทั้งเตรียมจัดตั้งสถาบันทางการแพทย์ ธนาคาร และที่อยู่อาศัยราคาถูก เพื่อผู้ประกันตนและผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่ออีกว่า ในยุคนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ แรงงานทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะให้สูงขึ้น เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ และรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการด้านพัฒนาทักษะแรงงานอยู่แล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญเรื่องพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) นี้เป็นอย่างมาก อย่างในกรณีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งมีลูกค้าประจำ ได้เข้ามาร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการล้างหรือซ่อมแอร์กับหน่วยงานเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปหารายได้เสริมนอกเหนือจากการขับขี่รับส่งผู้โดยสาร ซึ่งตอนนี้ได้ทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับกระแสในปัจจุบัน และต้องเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย และนโยบายในอนาคต

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts