อยุธยา – “คุมประพฤติภาค 1 เปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม 2565 ส่งเสริมฝีมือการทำอาหารให้กับผู้ถูกควบคุมความประพฤติ”

อยุธยา – “คุมประพฤติภาค 1 เปิดโครงการคืนคนดีสู่สังคม 2565 ส่งเสริมฝีมือการทำอาหารให้กับผู้ถูกควบคุมความประพฤติ”

 

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค คุณสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนศรศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานคุมประพฤติภาค 1 โดยมีคุณไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี (ผู้ประสานงานภาค 1), พลเอกศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม Meeting Room 3

“โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปี 2565” มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต, เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการทำอาหารให้ผู้รับบริการในพื้นที่ของกรมคุมประพฤติภาค 1 ทั้ง 9 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤตินนทบุรี, สมุทรปราการ, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, ชัยนาท, สระบุรี, อ่างทอง และสิงห์บุรี ซึ่งภายในงานจัดให้ความอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาหารคาวหวาน จากคุณทองเลี่ยม พุกทอง สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย และจัดการแข่งขันทำอาหารคาว, ขนมหวาน โดยผู้รับบริการที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติจำนวนทั้งสิ้น 11 ทีม เพื่อเข้ารับใบประกาศนียบัตรจากทางกรมคุมประพฤติ ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

สุจินดา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts