ทัพเรือภาคที่1 นำกองทัพไอโอดีนจากพี่น้องประมง ชลบุรี มุ่งหน้าขึ้นเหนือส่งมอบ พื้นที่ราบสูง

จากทะเลสู่ดอย_เคลื่อนทัพแล้ว…ทัพเรือภาคที่1 นำกองทัพไอโอดีน จาก พี่ น้อง ประมง พื้นที่ จ.ชลบุรี สมทบ กับพื้นที่อื่นๆ มุ่งหน้าขึ้นเหนือ ทันที ส่งมอบให้เด็กๆ ตามโครงการพระราชดำริฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน


ที่เทศบาลตำบลบางเสร่…กลุ่มเกษตรกรประมง ต.บางเสร่ สมาคมการประมงแสมสาร และ สมาคมประมงชลบุรี ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเสร่ ได้ส่งมอบ ปลากระตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ให้แก่ กองทัพเรือ โดย ทัพเรือภาคที่1
ภายหลังการส่งมอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ได้นำ ปลากระตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อ ของ ทัพเรือภาคที่1 ที่ได้จัดเตรียมไว้และ ได้ออกเดินทางทันที

เพื่อไปสมทบกับขบวนรถของ ทัพเรือภาคที่1 ที่ได้รับมอบ ปลากระตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน จาก สมาคมการประมง องค์การสะพานปลาอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่1 (อ่าวไทยตอนบน )
ตั้งขบวนเดินทางขึ้นเหนือเพื่อไปส่งมอบต่อให้เด็กๆนักเรียนบนพื้นที่ราบสูง ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการพระราชดำริฯ ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts