วท.ระยอง ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารเรียน ลดค่าไฟฟ้า และสนับสนุนแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

วท.ระยอง ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารเรียน ลดค่าไฟฟ้า และสนับสนุนแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Nsqyyx437NE[/embedyt]

 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 ม.ค.2565 ที่อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง นายชวลิต เชื้อเงิน ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคระยอง ร่วมเปิดโครงการการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 500.5 กิโลวัตต์ บนหลังคาอาคารเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยองอย่างเป็นทางการ


ว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคระยอง มีนโยบายการใช้พลังงานทดแทนสำหรับการผลิตไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนทางเลือก(Alternative Energy Development Plan:AEDP 2015)และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(PV Solar Rooftop)แบบใช้เอง เพื่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นธรรม วิทยาลัยเทคระยอง

จึงได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารเรียนดังกล่าวขึ้น โดยการนำรูปแบบบริษัทประหยัดพลังงาน(ESCO)มาใช้ในการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดค่าไฟฟ้า และสนับสนุนแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 นอกจากนี้ยังเป็นภาพลักษณ์และแบบอย่างที่ดีต่อหน่วยงานราชการ เอกชนในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts