ปทุมธานี-ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีพุทธ อำเภอเมืองปทุมธานี

ปทุมธานี-ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีพุทธ อำเภอเมืองปทุมธานี
************************

 


เมื่อวันที่ 17 ม.ค.64 เวลา 06.30 น. ที่ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีพุทธ อำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนิยา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางพรอัปสร นิลจินดา ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร สืบสานวิถีพุทธเป็นการตักบาตรอาหารสุก คาวหวาน แด่พระภิกษุสงฆ์เป็นประจำในทุกวันพระเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้มีการรักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนาแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น โดยมี พระสงฆ์ จำนวน 29 รูป รับบิณฑบาต บริเวณ ริมน้ำ สวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts