สระบุรี – ชลประทานคลองเพรียว ช่วยเหลือเกษตรกรสูบน้ำเข้านาปรังแต่ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำให้บริหารค่ากระแสไฟฟ้า(คลิปเสียง)

สระบุรี – ชลประทานคลองเพรียว ช่วยเหลือเกษตรกรสูบน้ำเข้านาปรังแต่ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำให้บริหารค่ากระแสไฟฟ้า(คลิปเสียง)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=B4ACWK86Bs4[/embedyt]

วันที่ 12 มกราคม 2565 ที่สำนักงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพียว-เสาไห้ นายเริงชัย ลันขุนทด ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ กล่าวว่าในช่วงการทำนาปรังนั้น ได้มีการประชุมกับเกษตรกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ทึ่รับผิดชอบว่าทางคณะทำงานวางแผนการปลูกพืชฤดูแล้งการเพาะปลูกลุ่มเจ้าพระยา(22จังหวัด) นาปรังในเขตชลประทาน ในส่วนจังหวัดสระบุรีมีทำเพาะปลูกจำนวน 44,640 ไร่ ซึ่งกระจายอยู่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฯของพื้นจังหวัดสระบุรี นั้นสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้

ซึ่งตนเองรับผิดชอบได้รับการจัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปรังจำนวน 4,221ไร่ ซึ่งโดยจะเริ่มทำการส่งน้ำให้เกษตรกรในวันที่ 16 มกราคม 2565 โดยขณะนี้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำรับทราบเตรียมตัวรับน้ำแต่ในเรื่องกระแสไฟฟ้าขอให้จัดการบริหารกันเองตามข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้และขอให้ได้ใช้น้ำอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั่วทั้งพื้นที่โครงการด้วย
*************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts