สระบุรี : มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูมที่สนับสนุนการักษาผู้ป่วยโควิด-19(คลิปเสียง)

สระบุรี : มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูมที่สนับสนุนการักษาผู้ป่วยโควิด-19(คลิปเสียง)

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=b1WsvWXPJBA[/embedyt]

วันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่พระครูวิฑิตอรรถการ เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งท่านพร้อมคณะศิษย์ได้เป็นผู้อนุเคราะห์ศูนย์พักคอยและอาหารแก่ผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรการแพทย์ อำเภอหนองแค ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤศจิกายน 2564 โดยร่วมกันจัดทำศูนย์พักคอยสำหรับพระสงฆ์และสามเณร ดำเนินการเป็นแห่งแรกของจังหวัดสระบุรี

 

ก่อนนั้นพระสงฆ์ สามเณรที่ป่วยติดเชื้อได้ใช้ศูนย์พักคอยร่วมกับฆราวาสจึงไม่สะดวกในการดูแล การเปิดศูนย์พักคอยสำหรับพระสงฆ์สามเณรเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรที่ป่วยหรือติดเชื้อ โควิด-19 ได้รับการดูแลอย่างสะดวก ทางคณะสงฆ์อำเภอหนองแค จึงได้หารือร่วมกับประชาชนในชุมชน ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรองรับพระสงฆ์ สามเณร ในพื้นที่อำเภอหนองแค และใกล้เคียง ที่เป็นผู้ป่วย โควิด-19 ประเมินแล้วว่าไม่สามารถกักตัวที่วัดหรือที่บ้านได้ ให้แยกมาพักในศูนย์แห่งนี้ เพื่อรอนำส่งต่อไปรักษาในสถานพยาบาลต่อไป
***************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts