ยะลา-เบตง ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมกำลังพลแนวชายแดนฝั่งอำเภอเบตง

เบตง ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมกำลังพล เจ้าหน้าที่ ตชด. ทหาร ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ฝั่งอำเภอเบตง จ.ยะลา

 


เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 11 ม.ค.65 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้สันติพงศ์ ผบ.ทบ. และคณะ ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ มาที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445 จากนั้นได้นั่งรถยนต์ ไปตามเส้นทางถนนเลียบชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อตรวจดูตามแนวชายแดนด้านอำเภอเบตง จ.ยะลา และตรวจเยี่ยมกำลังเจ้าหน้าที่ ตชด. ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4406 บริเวณหลักเขตแดนที่ 54/83 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเขตพื้นที่รับผิดชอบ สถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ตชด.


ต่อมาพล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้สันติพงศ์ ผบ.ทบ. และคณะ ได้เดินทางไปยัง กองร้อยป้องกันชายแดนที่1 ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลเจ้าหน้าที่ทหาร ป้องกันชายแดนที่1 โดยมี ร.อ.เอกชัย ไชยสารี ผบ ร้อย ปชด.1 พร้อมกำลังพลเจ้าหน้าที่ทหาร คอยต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนที่จะมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเดินตรวจดูความเป็นอยู่ของกำลังพล ก่อนที่จะเดินทางกลับ


พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้สันติพงศ์ ผบ.ทบ. กล่าวว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนให้กับพี่น้องประชาชน ด้านอำเภอเบตง ด้วยความเสียสละ และอดทน ตลอดมา และถือโอกาสแวะมาเยี่ยมเยียนกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน และมาให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล ในห้วงเทศกาลปีใหม่ปี2565 ที่ผ่านมา รวมทั้งเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วย และส่วนที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกำลังพล เพิ่มความระมัดระวัง เพิ่มความเข้มในการการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ทั้งกองกำลังป้องกันชายแดน

นอกจากนี้ให้หน่วยได้ตรวจสอบพฤติกรรม และพิจารณาปฏิบัติงานของกำลังพล ต้องไม่สร้างเงื่อนไข และยึดถือยุทธศาสตร์คนดี การมีส่วนร่วม และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้หน่วยได้ตรวจสอบกำลังพล เจ้าหน้าที่ ซึ่งหากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้เร่งดำเนินการ สอบถามปัญหาข้อขัดข้อง และรีบดำเนินการอย่างเร็วที่สุด และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 สายพันธุ์โอมิคอน เริ่มมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นขอให้หน่วยเข้มงวด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ขอให้หน่วยเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพล และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว”


ข่าว ธานินทร์ โพธิทัพพะ

Related posts