สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด แถลงข่าวเปิดการท่องเที่ยว “อ่างเก็บน้ำคลองโสน”

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด แถลงข่าวเปิดการท่องเที่ยว “อ่างเก็บน้ำคลองโสน”

 


เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 นายวิชิต สุกระสูยานนท์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ และร.ต.ท.คมพัชญ์ ทักษิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ และ ชลประทานจังหวัดตราด ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดการท่องเที่ยวชุมชน “อ่างเก็บน้ำคลองโสน” เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดตราด ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้เพื่อสร้างกิจกรรมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ในพื้นที่เพื่อกระตุ้นฐานเศษฐกิจบนพื้นที่ใหม่หลังจากการระบาดเชื้อไวรัส COVID 19 ระลอก 3เพื่อกระจายรายได้สู่ชมชนในพื้นที่ อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมเพื่อพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว แบบใหม่ที่มีภาคการเกษตรมีส่วนร่วมให้สอดข้องเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปตามแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี


เพือการท่องเที่ยวในจังหวัดตราดที่ผ่านมาได้มีกำหนดแหล่งท่องเที่ยวไว้แบบหลากหลายทางเที่ยวทางบกทางทะเลเกาะแก่งต่างๆซึ่งมีให้เลือกอย่างมากมายเช่นวันนี้เราได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อ่างเก็บน้ำคลองโสนตำบลนนทรีย์ ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กับเขื่อนใหญ่ ๆ ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยยังคงมีความเป็นธรรมชาติอย่างหลากหลายล้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้นานาพันธุ์ตามฤดูการ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ซึ่งเมื่อถึงฤดูการ ในช่วงเดือน มีนาคม – มิถุนายนของทุก ๆ ปีผลไม้ที่เอ่ยมาทั้งหมดก็ออกผลผลิต ซึ้งสอดคล้องกับอ่างเก็บน้ำแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ที่มีความงดงามในช่วงเวลาดังกล่าวและสามารถดำเนินกิจกรรมทางน้ำในอ่าเก็บน้ำแห่งนี้ได้เช่น การพาย SUP BOARD การเล่น เจ็ทสกี ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สามารถทำดีในอ่างเก็บน้ำคลองโสนและอีกทั้งในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศริมอ่างเก็บน้ำคลองโสนจะเย็นสดชื่นบรรยากาศดี มากสำหรับผู้ที่ มาตั้งเต็นท์พักแรม

Related posts