โครงการพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ “ช้างเผือกเจ้าพระยา”

โครงการพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ “ช้างเผือกเจ้าพระยา”

 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ.หอประชุมใหญ่โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 4 ฝ่ายร่วม ประสานภาคีเครือข่าย โดย เซ็นสัญญา MOU ร่วมมือดำเนินการ พัฒนาโครงการต่อเนื่อง ร่วมด้วย-มูลนิธิอนันตาโดย คุณจันทรา ธนาวุฒิวศืน ประธานมูลนิธิฯ-กต.ตร สน.บางโพงพางโดย คุณธรรมศักดิ์ จิระพัฒนาศักด์ ประธานฯ-โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม นาย คมศักดิ์ หาญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ-สโมสรฟุตบอลสมุทรปราการจูเนียร์ยูไนเต็ด นาย ฉัตรชัย สุวรรณม่วง ประธานฯ

จุดเริ่มต้นของความร่วมมือ 4 ฝ่าย มาจากทางโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์มาทางกลุ่มกตตร.พื้นที่สน.บางโพงพางเพื่อขอสนับสนุนการซ่อมแซมสนามฟุตบอลของโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีพื้นที่ในการฝึกซ้อมบอล

เดิมที ร.ร.เจ้าพระยาฯ เคยมีชื่อเสียงระดับประเทศ ในเรื่องกีฬาเยาวชน เช่น ฟุตบอล มวยไทย ฯ แต่หลายปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการต่อยอดพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเสียดาย และเสียโอกาสของนักเรียน

กลุ่มภาคีเครื่องข่ายนำโดย คณะ กต.ตร สน บางโพงพาง มูลนิธิ อนันตา และหน่วยงาน ต่างๆ เห็นควรส่งเสริมด้านกีฬา และร่วมกันสนันสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทางด้านกีฬาและวิชาการควบคู่กันต่อเนื่อง

โดยการจัด ช้างเผือกเจ้าพระยา ให้มีการเรียนรู้ฝึกฝนด้านกีฬาจนเป็นนักกีฬามืออาชีพส่วน อีกด้านหนึ่งก็มีการพัฒนาด้านวิชาการควบคู่กันไป โดยมีการสนับสนุนจากเครือข่ายต่างๆ เช่น-สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเจ้าพระยา โดย ดร วรพล เพ็ชรภูผา-สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม
โดย นาย ธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ นายกฯ-มหาวิทยาลัย ยูนนาน ประเทศจีน และ ท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา โดย ศ.ดร.ซุน เหลย ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อที่ประเทศจีนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน ต่อภาคการศึกษา

โครงการได้ดำเนินการเมื่อต้นเดือนเมษายน 2564 และจะดำเนินการต่อเนื่องตลอด 3 ปีตามความเห็นชอบของทุกฝ่าย

 

 

Related posts