ปทุมธานี-ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นำประชาชนทำบุญตักบาตรเสริมมงคลรับปีใหม่ สืบสานตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย

ปทุมธานี-ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นำประชาชนทำบุญตักบาตรเสริมมงคลรับปีใหม่ สืบสานตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย
***********************


เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เหล่าข้าราชการ และประชาชน

ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมทำบุญตักบาตรดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาส ให้กับพุทธศาสนิกชนที่สนใจทำบุญในโอกาสขึ้นปีใหม่ โดยมีพระครูปทุมวรคุณ (เอี่ยม ปญฺญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดหงษ์ปทุมาวาส ปาฐกถาธรรมในวันปีใหม่ทุกปี ประชาชนได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้ง มาใส่บาตรพระสงฆ์ที่มารับบาตร เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในการก้าวสู่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ด้วยความเป็นสิริมงคล เพื่อสืบสานตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts