ระยอง-ขนส่งจังหวัดระยอง คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีขนส่งฯ และรถโดยสาร ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด (มีคลิป)

ระยอง-ขนส่งจังหวัดระยอง คุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีขนส่งฯ และรถโดยสาร ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวพิสมัย เกิดทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก ได้เดินทางไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดระยอง และประจำที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อกำกับดูแลผู้ประกอบการเดินรถโดยสารในการอำนวยคาวมสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้


นายเจนวิทย์ ปัญญาภู นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดระยองได้เตรียมอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาไว้ 3 ช่วง คือช่วงก่อนเทศกาลปีใหมี ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2565 และช่วงหลังปีใหม่ โดยร่วมกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ.ตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทาง จัดหารถเสริมให้พียงพอกับผู้โดยสารที่จะเดินทาง

ทั้งเที่ยวไปและกลับไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง การตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราว การจัดระเบียบในการเดินรถ นอกจากนี้ยังได้วางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถก่อนนำรถออกให้บริการ การออกตรวจจับความเร็วของรถโดยสาร โดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปิดใช้งานระบบ GPS ของรถโดยสารสาธารณะภายในสถานขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งผลการดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 22- 30 ธันวาคมที่ผ่านมา

ยังไม่พบผู้กระทำความผิด และยังไม่มีประชาชนร้องเรียนแต่อย่างใด ส่วนผู้โดยสารที่จะเดินทาง จะต้องผ่านตรวจคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค
ทั้งนี้ หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่มีความปลอดภัย เก็บค่าโดยสารเกินจริง สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองรถโดยสารสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts