นราธิวาส-จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

นราธิวาส-จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

อับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน (ฝ่ายฆราวาส) ในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

โดยคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสได้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ


ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส

Related posts