เชียงราย-มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีชาวชนเผ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ไปเชิงวัฒนธรรม (ชมคลิป)

เชียงราย-มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีชาวชนเผ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว ไปเชิงวัฒนธรรม

 

ที่ตำบลแม่เย็น อำเภอพานมจังหวัดเชียงราย มูลนิธิอุปถัมภ์ร่มเกล้าสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าอาข่า เปิดแหล่งท่องเที่ยว บนดอยบ้านพัฒนา5 อาข่า เข้าสู่ประตูเมืองพาน อยู่บ้านแม่เย็น ทางสามแยเลี้ยวซ้าย เข้าไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกภูแกง จะเขียนป้ายบอกว่าเข้าไปประมาณ 5. กม เป็นหมู่บ้านพัฒนา 5 อาข่า ชาวเขาเผ่าอาข่าแลกมีประเพณีทุกปี และจัดมีผลไม้เกษตรและเกษตรอินทรีเรื่องการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีของเชิงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

นายจตุพล ลือริ กล่าวอีกว่า ตัวแทนของชาวบ้านบ้านพัฒนาป่าไม้ 5 ต้องการจะสื่อการจัดถวายข้าวใหม่ชนเผ่าอาข่า เดิมทีมีมานานแล้วบนดอยจะจัดเดือนตุลาคม ของทุกปี เลื่อนมาเป็น เดือนพฤศจิกายน ซึ่งปีนี้มีสถานการณ์ โควิด -19 ระบาดไม่สามารถเชิญสมาชิกต่างบ้านต่างอำเภอมาร่วมงานวันนี้ได้ มาเฉลิมฉลองเข้าใหม่ถวายพระเจ้าคุ้มครองดูแลเรามาทุกปีจนถึงปลายปีที่เราปลูกในนั้นมีการหลากหลาย ถึงพืชผักหลากหลายมีทั้งข้าวในโบสถ์แห่งนี้หรือสวนหรือไร่ในโบสถ์แห่งนี้พืชที่เรามาจากสวนหรือทำไร่ที่เราเก็บ เลี้ยวมารวบรวมถวายที่เรานับถือพระเจ้าที่เราบูชา

ที่ชาวบ้านมาถวายในวันนี้ชาวบ้านจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องอาหารการกินและในวิถีชีวิตการดูแลของชาวบ้านจะให้พระเจ้าดูแลเราต่อไปถึงปีหน้าวันนี้มีการร่วมกันทานอาหาร หมูไก่เนื้อควายบ้างหรือผักต่างๆที่เรามาปรุงช่วงนี้สถานการณ์โควิดไม่สามารถที่จะจัดงานยิ่งใหญ่ได้เป็นงานสำคัญที่สุดในชีวิตนี้ไม่จัดไม่ได้เพราะพระเจ้าดูแลเรามาทั้งปีเราต้องทำไม่ทำไม่ได้ต้องทำทุกปีทำเพราะในชีวิตประจำปีของเผ่าอาข่าของทุกปี ของวันคริสต์มาส

ภาพ/ข่าว เอกชัย โปธา รายงาน

Related posts