จังหวัดระยองทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 (มีคลิป)

จังหวัดระยองทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

 

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาจังหวัดระยอง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณคลองใน หมู่ 4 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อร่วมกันทำความสะอาดคูคลองและปลูกต้นรวงผึ้ง ปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาตำบลตาขัน

 


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการถวายสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนได้ร่วมกันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในวันนี้ด้วยการทำความสะอาดคลองในให้มีความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาตำบลตาขันเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

 

Related posts