ปทุมธานี- มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานและพิธีบรรพชา-อุปสมบท โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป เนื่องในโอกาส”วันชาติ” “วันพ่อแห่งชาติ”และวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ชมคลิป)

ปทุมธานี- มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานและพิธีบรรพชา-อุปสมบท โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป เนื่องในโอกาส”วันชาติ” “วันพ่อแห่งชาติ”และวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
***********************

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบท โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป เนื่องในโอกาส”วันชาติ”วันพ่อแห่งชาติ”
และ”วันหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และน้องถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยมีพระครูปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ในฐานะประธานมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

พระสฺทฺธสีโล เจียวพงษ์พิพัฒน์ พร้อมด้วยนายบัญชา เดชจริญศิริกุล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ดร.อภินันท์ เหลืองพิพัฒน์สร คุณปภาดาสุขสวัสดิ์ คุณสิริโชค เจียวพงษ์พิพัฒน์ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ)รุ่น ๖๔ และ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ด้านว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา ประธานฝ่ายฆราวาส ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานและพิธีบรรพชา-อุปสมบท โดยมาร่วมทำบุญพร้อมกับคณะฯ ต้องกราบขอบพระคุณ พระครูปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร ประธานมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติผมมาเป็นประธานทั้ง ๒ วันระหว่าง วันที่ ๓ และ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยในเมื่อวานวันที่ ๓


มีพิธีปลงผมนาคและพิธีเทศน์สอนนาค วันนี้วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะมีพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานและพิธีบรรพชาอุปสมบทและโครงการนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอุปสมบท ๗๑ ท่าน มาจากส่วนต่างๆ เริ่มนับตั้งแต่วันแรกของผู้ที่สมัคร ที่เข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรม ก่อนอุปสมบทและทางโครงการได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพจึงทำให้โครงการดำเนินไปด้วยดีหลังจาก เสร็จสิ้นพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน และบรรพชา อุปสมบทแล้ว ต่อมาว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะฯ ได้เข้ากราบนมัสการพระครูปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ก่อนเดินทางกลับ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts