Dow จับมือวังหว้า โชว์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

Dow จับมือวังหว้า โชว์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

 

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (วังหว้า) ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ ร่วมนำเสนอนวัตกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้างจากพลาสติกใช้แล้วในโครงการ “ความร่วมมือภาคีเครือข่าย ขยะทะเล…สู่…การเพิ่มรายได้ชุมชนระยอง” ซึ่งช่วยลดปัญหาขยะในทะเลไทย ในกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษ์ชายหาดระยอง “Next Normal: ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง (ทสจ.ระยอง) โดยมีนายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงานของ Dow ร่วมต้อนรับนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายครรชิต ศรีนพวรรณ ผอ.ทสจ.ระยอง ณ บริเวณลานหินขาว ชายหาดแม่รำพึง อ.เมือง จ.ระยอง

 

Related posts