นราธิวาส-จัดการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อชี้แจงการดำเนินงานในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2564 (ชมคลิป)

นราธิวาส-จัดการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเพื่อชี้แจงการดำเนินงานในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2564

 

ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ จริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดพร้อมด้วยนายทศพล สวัสดิสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


ก่อนจะเข้าระเบียบวาระการประชุมได้มีการมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารพัฒนาชุมชนระดับสูง(นพส.)จำนวน 2 ท่าน และได้มีการมอบอาวุธปืนสั้นให้แก่กำนันยอดเยี่ยม 4 ท่านและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 4 ท่าน ประจำปี2563 นอกจากนี้ยังมีการแนะนำ นายทศพล สวัสดิสุข ปลัดจังหวัดสตูลได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ทางด้านหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งและย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นประกอบด้วย นายกัสมัน ยะมาแล เกษตรจังหวัดนราธิวาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งเกษตรจังหวัดยะลา นางสาวศรีวราภร ศิริรุ่งเรืองอมร สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง นายมะณี อุทรักษ์ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์

นอกจากนี้ทาง สสจ.จังหวัดนราธิวาสได้ชี้แจ้งถึงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอัตราการเสียชีวิตและผู้ป่วยรุนแรงลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากการจัดกิจกรรมเชิงรุก kick off รณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนด้วยการเคาะประตูบ้านซึ่งผลตอบรับเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ความครอบคลุมในการฉีดวัคซีนตอนนี้ เกินกว่า 60% แล้ว

ทั้งนี้สำนักงานจังหวัดนราธิวาสได้ชี้แจงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมาหภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ ทางด้าน กกต.นราธิวาสรายงานการใช้สิทธิและผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 416,034 ราย ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 321,304ราย คิดเป็นร้อยละ 77.23% ซึ่งอำเภอรือเสาะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดนราธิวาส คิดเป็นร้อยละ 84.23 ซึ่งเป็นสำเร็จร่วมกันที่ทำได้เกินเป้าหมายในขณะมีฝนตกตลอดเวลา เป็นการแสดงถึงความตื่นตัวของประชาชนในการที่ออกมาเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและเป็นภาคภูมิของชาวนราธิวาสร่วมกัน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts