กาฬสินธุ์ กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่มอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในอำเภอดอนจาน พร้อมกำชับทุกภาคส่วนรณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมอำเภอดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่แก่นายอำเภอดอนจาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเน้นย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ตลอดทั้งการรณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 70 พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ตลอดจนการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค


จากนั้นได้เดินทางเข้าพบปะและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีน รพ.สต.กุดคลอง ตำบลดอนจาน และขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ช่วยกันรณรงค์เชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย โดยในปัจจุบันอำเภอดอนจานมีจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว ร้อยละ 51.2 ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้วิถีไทย “บ้านไทยดอนจาน” ภายในสวนรุกขชาติ ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอดอนจาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอดอนจาน (Landmark) โดยมีนายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอดอนจาน พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา อุปมา พัฒนาการอำเภอดอนจาน ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด


/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts