เพชรบูรณ์ – ชาวหล่มสักเตรียมจัดงานบุญเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ครั้งที่ 2

เพชรบูรณ์ – ชาวหล่มสักเตรียมจัดงานบุญเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ครั้งที่ 2

 

ที่วัดโฆษา บ้านท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวงาน งานบุญเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ปี 2564 โดยมี พระครูถาวรพัชรกิจ เจ้าคณะตำบลห้วยไร่ นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ อดีตผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าร่วมแถลงข่าว นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า

จังหวัดเพชรบูรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมงานประเพณีที่สำคัญและการท่องเที่ยวของจังหวัด และได้เตรียมการเปิดจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ทางสื่อทุกประเภท และพร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดี การจัดงานบุญเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลานบูชาพระแม่โพสพ เป็นงานประเพณีสำคัญของท้องถิ่น หนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์และประเทศไทย ที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวได้ทำบุญ ได้ทั้งความสุขกาย สุขใจ และก่อให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น สนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง และการเปิดประเทศในวันที่ 1 ธันวาคม นี้


นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก กล่าวว่า อำเภอหล่มสักได้กำหนดจัดงานบุญเจดีย์ข้าว สืบสานบุญคูณลาน บูชาพระแม่โพสพ ประจำปี 2564 ขึ้น เป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการสืบสานพิธีบุญคูณลานสู่การขวัญข้าว และเป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ประชาชน การจัดงานบุญเจดีย์ข้าวในครั้งนี้ เกิดจากพลังความรัก ความศรัทธา และความสามัคคีของ บวร ประกอบด้วย บ้าน วัด ราชการ ที่ร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและรำลึกถึงบุญคุณพระแม่โพสพ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวในชุมชน และเพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างรายได้ในชุมชน โดยกระบวนการสร้างเจดีย์เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมแปลงนา หว่านข้าว ถอนกล้า ดำนา และเกี่ยวข้าว โดยร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน และนำมาสร้างเจดีย์ข้าวทรงระฆังคว่ำ ฐาน 8 เหลี่ยม และกำแพงแก้วล้อมรอบ มีการแสดงวิถีชีวิตชาวนา มาร้อยเรียงเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชน เป็นการสร้างความรักความสามัคคีและสร้างรายได้ให้ชุมชน


ทั้งนี้อำเภอหล่มสักได้กำหนดจัดพิธีเปิดงานและเฉลิมฉลองทำขวัญข้าวระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2564 ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในงานจะมีพิธีทางสงฆ์ พิธีกรรมทำขวัญข้าว ดิน น้ำ ลม ไฟ และพระแม่โพสพ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรี ฯลฯ และหลังจากเสร็จงานจะจัดแสดงเจดีย์ข้าว ไว้เพื่อ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเจดีย์ข้าวที่สวยงามของอำเภอหล่มสัก เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะนำข้าวเปลือกไปแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อจำหน่าย และนำเงินไปจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์เพื่อป้องกันโควิด-19 สมทบกองทุนโควิด และสมทบกองทุนเจดีย์ข้าววัดโฆษา

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts