ไออาร์พีซีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

ไออาร์พีซีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564

 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 จำนวน 10 วัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,280,000 บาท
ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมในการจัดงานทอดกฐินสามัคคีวัดต่างๆ ที่อยู่ในรอบพื้นที่เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซี เพื่อช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


สำหรับในปี 2564 ไออาร์พีซี ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดรอบเขตประกอบการฯ ไออาร์พีซีจำนวน 10 วัด ได้แก่ วัดปลวกเกตุ, วัดเนินพุทรา, วัดตรีรัตนาราม, วัดน้ำคอกเก่า,วัดบ้านแลง, วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง, วัดเขาวังม่าน, วัดตะพงนอก, วัดจุฬามุนี และวัดตะพงใน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,280,000 บาท
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์

Related posts