ปทุมธานี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (ชมคลิป)

ปทุมธานี-รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
************************

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอธัญบุรี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วย คณะ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่เทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอธัญบุรี เข้าร่วมพิธีการและทำกิจกรรมจิตอาสาฯ ในวันนี้ ที่บริเวณริมเขื่อนเทศบาลตำบลธัญบุรี ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียะกิจ นานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ทั้งในอดีตและพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน ตลอดจน เป็นการดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนและผู้อื่น ด้วยความเสียสละ โดยไม่หวังผลตอบแทน และดำเนินการตามศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ตามความเหมาะสมในบริบทของพื้นที่ อาทิ การขุดลอกคูคลอง การดูแลรักษา ความสะอาดเรียบร้อย ของศาสนสถาน หรือสถานที่สาธารณะ การจัดเก็บผักตบชวา การปลูกต้นไม้ รวมทั้งการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่สร้างความเป็นอยู่ของ ชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts