“นิพนธ์ฯ” เดินหน้า พิจารณา พรบ.ถอดถอนฯ

“นิพนธ์ฯ” เดินหน้า พิจารณา พรบ.ถอดถอนฯ

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุม N 402 อาคารรัฐสภา นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. ครั้งที่ 21 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เชิญ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยคณะกรรมมาธิการฯ จะเร่งรัดพิจารณาให้จบโดยเร็ว เพื่อนำร่างที่ผ่านการพิจารณา ไปรับฟังความคิดของประชาชนอีกรอบ ในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้

///

Related posts