ลำพูน – ร่วมหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯอย่างเข้มข้น

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ร่วมกันหาแนวทาง รวมถึงมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

 

วันที่(24 พฤศจิกายน 2564) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 50/2564 โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายสุผล ตติยนันทพร สาธารณสุขจังหวัดลำพูน, แพทย์หญิง ภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน คณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทาง รวมถึงมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างเข้มข้น

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัด 58 ราย รับมาจากต่างจังหวัด 14 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,436 ราย รักษาหายแล้ว 2,899 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 511 ราย เสียชีวิตสะสม 26 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาลลำพูน 76 ราย โรงพยาบาลสนาม สาขาเวียงยอง 108 ราย โรงพยาบาลสนาม สาขาป่าซาง 54 ราย และโรงพยาบาลอื่นๆ 273 ราย

สำหรับวาระการประชุมฯ ประกอบด้วย การรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19, การพิจารณาการยกระดับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 กรณีพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่จังหวัดลำพูน, การพิจารณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศ ของจังหวัดลำพูน, การพิจารณาการขออนุญาตการเยี่ยมญาติ การรับฝากเงิน และการสั่งซื้อสินค้าร้านสงเคาระห์ผู้ต้องขังภายนอกเรือนจำจังหวัดลำพูน, การพิจารณาอนุญาตการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 47 และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 “ลำพูนเกมส์” และ พิจารณาการจัดกิจกรรม “เทศกาลท่องเที่ยววัฒนธรรม มนต์เสน่ห์แห่งลำพูน” เป็นต้น

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

Related posts