กาฬสินธุ์ มอบรางวัลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อเป็นเกียรติ และกำลังใจแก่ครู ผู้ได้รับการคัดเลือก

 


ที่ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตถาวโร – วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 มีนายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการครู ประจำปี 2564 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ครูผู้ที่มีความทุ่มเท เสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่ครู สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ซึ่งมีรางวัล 3 ประเภท ประกอบด้วย รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ เพื่อเป็นเกียรติ และกำลังใจแก่ครู ผู้ได้รับการคัดเลือก

ทั้งนี้ ในปี 2564 จ.กาพสินธุ์ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในครั้งนี้ 3 รางวัลประกอบด้วย รางวัลคุณากร จำนวน 1 ราย นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนกมลาไสย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ รางวัลที่ 2 รางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่นางปรียา นามเหลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ และนางวาสนา ไชยชำ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปอแดงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts