นราธิวาส-ผู้ป่วยโควิด129 ราย สสจ.นราธิวาส ย้ำ โควิดป้องกันได้ ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตนเองสูงสุดนราธิวาสผู้ฉีดวัดซีน จำนวน 50.4 เปอร์เซ็น

นราธิวาส-ผู้ป่วยโควิด129 ราย สสจ.นราธิวาส ย้ำ โควิดป้องกันได้ ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตนเองสูงสุดนราธิวาสผู้ฉีดวัดซีน จำนวน 50.4 เปอร์เซ็น

 

จากสถานการณ์ COVID-19นราธิวาส มียอดลดลงเหลือ สำนักงานสาธารณสุข จ.นราธิวาส ได้รายงาน สถานการณ์โควิดรายวัน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่129 ราย ผู้ป่วยสะสม 41,120 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 378ราย ซึ่งจังหวัดนราธิวาสยัง ติด ลำดับ ใน 10 จังหวัดติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด ของประเทศ นราธิวาสผู้ฉีดวัดซีน จำนวน 50.4 เปอร์เซ็น

สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยอดผู้ป่วย อ.เมือง 32 ราย อ.สุคิริน 18 ราย อ.ระแงะ 16 ราย อ.แว้ง 15 ราย อ.เจาะไอร้อง 12 ราย อ.สุไหงโก-ลก 9 ราย อ.ตากใบ 8 ราย อ.จะแนะ 7 ราย อ.บาเจาะ 5 ราย อ.ศรีสาคร 4 ราย อ.ยี่งอ 2 รายอ.รือเสาะ 0 ราย
ขณะเดียวกัน สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้เปิดให้ประชาชนฉีดวัคซีน สำหรับ กลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในส่วนการควบคุมสถานการณ์การระบาดยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก พี่น้องประชาชนชาว จ.นราธิวาสในทุกพื้นที่ ป้องกันตนเอง และสร้างภูมิ เร่งรับวัคซีนโดยเร็ว

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอยี่งอและบาเจาะ ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีน Moderna อำเภอยี่งอกับอำเภอบาเจาะ ในกลุ่มเด็กพิเศษและผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดนราธิวาส ได้สนับสนุนวัคซีน จำนวน 1,850 โด๊ส ทั้งนี้ ได้มีการเร่งรัดให้แต่ละพื้นที่ฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นี้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts