ปทุมธานี-คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 20 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง (ชมคลิป)

ปทุมธานี-คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 20 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
*************************

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น. คณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 20 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี, นายเตชิต มั่นหรั่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขต 1,นางภิรมณ์ ตลับทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเขต 2, นายวิรัช แดงกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเขต 3, นายวิรัตน์ พตยุงวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี, นายสมเกียรติ ศรีปิติวิทยานันท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำสามแก้ว, และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน


ด้านนางภิรมณ์ ตลับทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขต 2 กล่าวว่าหมู่บ้านพฤกษา 20 เราได้จัดงานประเพณีสืบสานลอยกระทงของเราจัดกันมาทุกปี ตั้งแต่ปี 55 วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มาเปิดงานในวันนี้ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการประกวดแม่หญิงนพมาศ โดยมีหลายชุมชนต่างๆเช่นพื้นที่เทศบาลเมืองคูคต, เทศบาลเมืองลาดสวาย และ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว, มีผู้ร่วมเข้าประกวดจำนวน 15 ราย สำหรับผู้เข้าประกวดต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ สำหรับรางวัลผู้ประกวดแม่หญิงนพมาศ รางวัลชนะเลิดไดรับเงินสด จำนวน 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย, ขันน้ำและพาน, รางวัลรองขนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย, ขันน้ำและพาน, รางวัลรองขนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินสด จำนวน 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย, ขันน้ำและพาน, รางวัลรองขนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเงินสด จำนวน 1,000 บาท พร้อมสายสะพาย, ขันน้ำและพาน,

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts