นายก สนพท. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินที่วัดมะเดื่อทอง อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

นายก สนพท. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินที่วัดมะเดื่อทอง อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

 

เวลาประมาณ 13. 00 น.เมื่อวานที่ 19 พ.ย.64 ได้มีการทอดกฐินประจำปี 2564 ที่วัดมะเดื่อทอง ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในพื้นที่ โดยมีนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย, เลขานุการคณะกรรมการการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) และ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธาน โดยมีข่าราชการชั้นผู้ใหญ่อาทิ

นายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัฐ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ,พ.ต.อ.ฉลอง เล็กน้อย ผกก.สภ.โคกโพธิ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกโพธิ์ หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และประชาชนที่เป็นพุทธบริษัทในพื้นที่ ร่วมในพิธีกฐินสามัคคีอย่างคับคั่ง ซึ่งในการทอดกฐินปีนี้ เป็นการทอดกฐินสามัคคีที่ไม่มีเจ้าภาพ เป็นการร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัทในพื้นที่และต่างพื้นที่ ซึ่งศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนา เป็นการทอดกฐินแบบเรียบง่ายไม่มีการแห่งกลองยาว ไม่มีการตั้งโรงครัวเพื่อเลี้ยงอาหารแก่ผู้ที่มาร่วมทอดกฐินสามัคคี

มีเพียงถวายอาหารเพลพระสงฆ์และทำการแห่งพุ่มกฐินตามประเพณี และถวายกฐิน โดยผู้ที่ไปร่วมงามมีการคัดครองวัดอุณหภูมิโดย อสม.อย่างเคร่งครัด สำหรับวัดมะเดื่อทองเป็นวัดเก่าแก่ในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มีอดีตเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อสีพุทธ ที่คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา ปัจจุบันมีพระครูอดุล สุวรรณกิจ เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระนักพัฒนาที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความเคารพและศรัทธาในวัตรปฏิบัติเป็นอย่างมาก

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts