สระบุรี/เทศบาลเมืองสระบุรีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 (ชมคลิป)

สระบุรี/เทศบาลเมืองสระบุรีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา18.00น.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดประเพณีงานลอยกระทง ณ ท่าน้ำเทศบาลเมืองสระบรีโดยมีนายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี มีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่18 ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีส่วนราชการพนักงานสมาชิกเทศบาลเมืองสระบุรีและประชาชน ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้

 


ตามที่ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองสระบุรี ได้ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ซึ่งเป็นประ เพณีมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีลอกระทงที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จึงสมควรที่จะอนุรักษ์ ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและสืบทอดเจตนารมณ์ ประเพณีลอยกระทงมิให้สูญหายไปตามกาลเวลา

และยังเป็นการแสดงความขอบคุณและขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆและรวมถึงเป็นการ ลอยทุกข์โศก โรคภัยต่างๆ ให้หมดลิ้นไปจังหวัดสระบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองสระบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญใบประเพณีลอยกระทงและต้องการให้พี่น้อง ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีได้มีส่วนร่วมในการอบุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

Related posts