รองเจ้ากรม สรรพาวุธทหารเรือ เปิดอาคาร กองบังคับการรักษาความปลอดภัย หลังใหม่และร่วมทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล

รองเจ้ากรม สรรพาวุธทหารเรือ เปิดอาคาร กองบังคับการรักษาความปลอดภัย หลังใหม่และร่วมทำบุญเพื่อความเป็นศิริมงคล

 


ในวันนี้ 19 พ.ย.64 พลเรือตรีอุปถัมภ์ สมุทรานนท์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธี เปิดอาคารกองบังคับการ กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ (กอง รปภ.สพ.ทร.)โดยมี นาวาโท บุญเอื้อ สุวรรณ์ ผู้บังคับกองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวขอบคุณ พลเรือตรี อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดอาคารกองบังคับการ ฯ ในวันนี้


ตามที่ กองทัพเรือ อนุมัติให้กรมช่างโยธาทหารเรือ ลงนามในสัญญาจ้าง กับบริษัท วอล ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างอาคาร กองบังคับการ
กอง รปภ.สพ.ทร. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 330 วันภายหลังจาก ประธานกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย กองบังคับการกอง รปภ.สพ.ทร. อย่างเป็นทางการแล้ว ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กอง รปภ.สพ.ทร. ครบรอบปีที่ 45

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการ ทหาร ในสังกัด ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อความเป็นศิริมงคล ให้กับอาคารสถานที่ ตลอดจนข้าราชการ ทหาร และครอบครัว ในสังกัด กอง รปภ.สพ.ทร. ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

Related posts