สุโขทัย-ขนส่งสุโขทัย ทำพิธีปลุกเสกป้ายทะเบียนเลขสวย ในวันมงคล เสริมพุธคุณ การงานก้าวหน้า การค้าทวีคูณ

สุโขทัย-ขนส่งสุโขทัย ทำพิธีปลุกเสกป้ายทะเบียนเลขสวย ในวันมงคล เสริมพุธคุณ การงานก้าวหน้า การค้าทวีคูณ

 

วันนี้ 15 พย.64 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาการเปรียญวัดวังเงิน อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ และคณะบุคลากรสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีปลุกเสกเลขทะเบียนรถสวยเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ผู้ที่ชนะการประมูลป้าย โดยมีหลวงพ่อราม ปรักกโม เจ้าอาวาสวัดวังเงิน เกจิดังของจังหวัดสุโขทัยประธานปลุกเสกเดี่ยวในพิธี
สำหรับรถยนต์หมวดอักษร กท “การงานก้าวหน้า การค้าทวีคูณ” ของจังหวัดสุโขทัย วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนสำหรับใช้ในกิจการความปลอดภัยทางถนน ผู้สนใจเลขทะเบียนมงคล ออกแบบกราฟิกรูปแบบที่สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของผู้ที่สะสมป้ายทะเบียนรถยนต์หมวดอักษรและเลขสวย ได้เปิดเริ่มลงทะเบียนพร้อมประมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดประมูลวันที่ 30 มกราคม 2565


ด้านนายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ขนส่งจังหวัดสุโขทัย คาดว่าจะได้รับความสนใจและมีผู้ร่วมประมูลป้ายทะเบียนในหมวดอักษร กท “การงานก้าวหน้า การค้าทวีคูณ” ของจังหวัดสุโขทัยจำนวนมาก สำหรับการประมูลในครั้งนี้ ถือเป็นการประมูลในรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว และซึ่งถือเป็นวิถีใหม่แห่งการประมูล (NEW NORMAL Auction) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความสะดวก และความปลอดภัย ของผู้สนใจร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวย ของป้ายจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้ หมวดอักษร กท สำหรับรถเก่ง รถกระบะ 4 ประตู และรถแวน 7 ที่นั่ง ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย


การประมูลหมายเลขทะเบียน กท “การงานก้าวหน้า การค้าทวีคูณ” ของจังหวัดสุโขทัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการประมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รายได้จากการประมูลจะนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน สอบถามเพิ่มเติม 055642316 055-612731 หรือสายด่วน 1584 และเข้า WWW.tabienrod.com ได้ตามระบุข้างต้น


สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

 

Related posts