สระบุรี : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดสถานศึกษาตามมาตรการ “Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด-19” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี

สระบุรี : นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิดสถานศึกษาตามมาตรการ “Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด-19” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี

 


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย ผู้แทนจากโรงพยาบาลแก่งคอย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจาน ผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ได้เข้าร่วม “ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School” และ “พิธีเปิดสถานศึกษาตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด-19” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ Sandbox Safety Zone in School ในโรงเรียนประจำและไป-กลับ และเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมไปสู่ภาคีเครือข่ายในหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ และเปิดเรียนได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย ไร้โควิด-19 โดยในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 50 คน


*******************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts